Raport „DeFi zrozumieć zdecentralizowane finanse”

29 października br., ukazał się raport dotyczący zdecentralizowanych finansów (DeFi, Decentralised Finance, dalej DeFi). DeFi to nowy obszar rozwoju rynku finansowego. Składa się z usług opartych na smart kontraktach funkcjonujących bez pośredników, w oparciu o technologię rozproszonych rejestrów - DLT. W sektorze tym obserwuje się dynamiczny wzrost mierzony zarówno wartością zaangażowanego kapitału, jak również kompleksowością nowych rozwiązań.

Raport zawiera opis podstaw działania i charakterystykę DeFi. W dziale 4 opisano usługi DeFi: stableCoins, pożyczki, giełdy, instrumenty pochodne, zarządzanie aktywami, ubezpieczenia. Zawarto również odniesienie do statusu DeFi w Polsce, w wybranych jurysdykcjach, DeFi w kontekście przestępstw finansowych i compliance.

Na uwagę zasługuje zamieszczona w raporcie informacja o możliwych zastosowaniach DeFi przez sektor finansowy.

W podsumowaniu zwrócono uwagę na to, że sektor DeFi jest złożonym, niezupełnie przejrzystym ekosystemem.  W jego ramach  realizowane usługi finansowe są obarczone ryzykiem. Ze względu na brak przepisów dotyczących m.in. ochrony inwestorów czy przeciwdziałania praniu pieniędzy istnieją poważne wyzwania, w szczególności dla regulatorów. Dodano, że nawet gdyby takie przepisy obowiązywały, może nie istnieć podmiot, którego można by pociągnąć do odpowiedzialności. Świadczenie usług DeFi w sposób całkowicie zdecentralizowany nie daje bowiem możliwości zidentyfikowania takiego podmiotu czy chociaż punktu kontaktowego z klientami.

Pełna treść raportu dostępna pod adresem: https://fintechpoland.com/wp-content/uploads/2020/02/Raport-DeFi-FinTech.pdf