Gibraltar planuje wykorzystać blockchain w pracach administracji

Rząd Gibraltaru (H.M. Government of Gibraltar) planuje przeprowadzić pilotażową integrację technologii blockchain z obecnie wykorzystywanymi rządowymi systemami informatycznymi.

W zamierzeniach pomysłodawców, wykorzystanie technologii blockchain ma zwiększyć funkcjonalność obecnie stosowanego systemu eGov. Technologia ta ma usprawnić komunikację między departamentami rządowymi a interesariuszami, co w konsekwencji ma przełożyć się na usprawnienie prac administracyjnych. Pierwsza faza pilotażu skupia się na umożliwieniu interesariuszom przechowywania na blockchainie poświadczeń wydawanych i certyfikowanych przez Rząd Gibraltaru.

Projekt jest realizowany przy współpracy z dwoma podmiotami prywatnymi z branży DLT.

Źródło: https://www.gibraltar.gov.gi/press-releases/hm-government-of-gibraltar-to-integrate-blockchain-technology-into-government-systems-9122021-7505