Bank Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements, BIS) poinformował o udanym przeprowadzeniu eksperymentu polegającym na wykorzystaniu cyfrowego pieniądza banku centralnego (CBDC) do rozliczeń międzynarodowych między instytucjami finansowymi.

Przeprowadzony w ramach Projektu Jura eksperyment polegał na dokonaniu transferu CBDC w euro i frankach szwajcarskich pomiędzy francuskimi i szwajcarskimi bankami komercyjnymi w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami regulacyjnymi, przy wykorzystaniu specjalnie stworzonej platformy DLT, obsługiwanej przez podmiot prywatny.

Projekt Jura powstał dzięki współpracy BIS, Banku Francji, Szwajcarskiego Banku Narodowego oraz wybranych podmiotów sektora prywatnego.

Źródło: https://www.bis.org/press/p211208.htm