Luksemburska Komisja Nadzoru Rynku Finansowego - Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) opublikowała komunikat dotyczący aktywów wirtualnych wraz z wytycznymi w zakresie inwestowania w nie przez instytucje kredytowe oraz fundusze inwestycyjne.

Jak zaznaczono, pomimo tego że wszystkie tokeny stanowią cyfrową reprezentację wartości, która może być przedmiotem obrotu cyfrowego oraz wykorzystują tę samą technologię DLT i kryptografię, to mogą znacząco różnić się pod względem cech, funkcji czy stosowanych do nich regulacji.

Przede wszystkim mogą mieć różne cele lub nawet wiele celów (np. cele płatnicze, inwestycyjne lub użytkowe). Niektóre mogą posiadać instrument bazowy albo stanowić nowy rodzaj aktywów bez instrumentu bazowego, który nie istnieje poza przestrzenią DLT (np. kryptowaluty), czy też posiadać specyficzne i niepowtarzalne cechy przez co nie są wymienialne (jak np. NFT). Wirtualne aktywa mogą być stworzone w celu sfinansowania konkretnego projektu (jak np. stworzenie nowej kryptowaluty lub innej w kontekście pierwszej oferty monet (ICO) lub tokenizacji nieruchomości w kontekście oferty tokenów na papiery wartościowe (STO)).

O ile większość tokenów jest nieuregulowana i tym samym nie podlega żadnym obowiązującym przepisom (tak jak np. kryptowaluty), to te, które spełniają warunki instrumentów finansowych lub pieniądza elektronicznego, podlegają odpowiednim regulacjom.

Przypomniano o konieczności uważnego śledzenia wszelkich zmian regulacyjnych i dostosowania swojej działalności do przewidywanych zmian, np. do wynikających z nadchodzącego europejskiego rozporządzenia w sprawie rynków kryptowalut (MICA), które stanowić będzie regulację niektórych aktywów wirtualnych, które do tej pory nie były objęte obowiązującymi przepisami. CSSF oczekuje aktywnej współpracy ze strony podmiotów profesjonalnych przy planowaniu wszelkich działań związanych z aktywami wirtualnymi.

Do Komunikatu załączono odpowiedzi na pytania związane z inwestowaniem w wirtualne aktywa przez fundusze inwestycyjne i instytucje kredytowe. Całość dostępna jest na stronie https://www.cssf.lu/en/2021/11/cssf-guidance-on-virtual-assets/