Sektor ubezpieczeniowy

Najczęściej występującymi procesami licencyjnymi w zakresie rynku ubezpieczeniowego są: 

  • proces wydania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej/reasekuracyjnej dla krajowego zakładu ubezpieczeń/reasekuracji;
  • proces zatwierdzenia zmian w statucie krajowego zakładu ubezpieczeń/reasekuracji.  

Procesy licencyjne są prowadzone w trybie kodeksu postępowania administracyjnego oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa, w tym kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i ich rozstrzygnięcia są zakończone wydaniem przez organ nadzoru decyzji administracyjnej.