Kryptoaktywa – klasyfikacja na potrzebę ich oferowania, sprzedaży oraz organizacji obrotu