Spotkanie UKNF z delegacją tajwańskiego FinTech Industry Development Association (FIDA)

13 czerwca odbyło się spotkanie Departamentu Innowacji Finansowych FinTech oraz przedstawicieli Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Departamentu Firm Inwestycyjnych, Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego w Polish Financial Supervision Authority z delegacją tajwańskiego FinTech Industry Development Association (FIDA), której przewodniczy Joanna Yang. Wydarzenie odbyło się w siedzibie UKNF i zgromadziło licznych przedstawicieli obu stron.

Zbigniew Jacek Wiliński, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, pełnił rolę gospodarza spotkania, podczas którego omówił główne aktywności Urzędu dotyczące sektora FinTech i rozwoju technologii finansowych. Przedstawił również różnorodne autorskie narzędzia, w tym innowacyjne rozwiązanie EURO – BOZON oraz m.in. program wsparcia Innovation HUB. Dodatkowo w trakcie spotkania poruszono temat rynku kryptoaktywów, z naciskiem na ryzyka związane z obrotem kryptoaktywami oraz bieżącym statusem prac nad Rozporządzeniem MiCA.

Duże zainteresowanie wzbudził EURO – BOZON, co potwierdza jego znaczenie i potencjał jako wsparcie dla sektora finansowego w zakresie AML i KYC. Spotkanie zakończyło się dyskusją i nadzieją na perspektywę dalszej współpracy pomiędzy UKNF a FIDA.

taiwan