EBA publikuje RTSy dotyczące sprawozdawczości, testów warunków skrajnych płynności i kolegiów nadzorczych

19 czerwca 2024 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego („EBA”) opublikował pakiet standardów technicznych i wytycznych w ramach Rozporządzenia MiCAR[1]. Dotyczą one sprawozdawczości, testów warunków skrajnych płynności i kolegiów nadzorczych. Pakiet kończy przygotowywanie tych standardów przez EBA.

Co obejmuje pakiet

  1. Ostateczny projekt regulacyjnych standardów technicznych („RTS”) dotyczących stosowania tokenów powiązanych z aktywami („ART”) i tokenów pieniądza elektronicznego („EMT”) denominowanych w walucie spoza UE jako środka wymiany. W projekcie RTS określono metodykę stosowaną przez emitentów ART i EMT denominowanych w walucie spoza UE w celu oszacowania liczby i wartości transakcji związanych z wykorzystaniem tych tokenów „jako środków wymiany” do celów sprawozdawczości w ramach Rozporządzenia MiCAR.
  2. Ostateczny projekt wykonawczych standardów technicznych („ITS”) dotyczących obowiązków sprawozdawczych emitentów ART i EMT denominowanych w walucie spoza UE oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów („CASP”). W projekcie ITS zawarto szczegółowe wzory i powiązane instrukcje dla emitentów ART i EMT denominowanych w walucie spoza UE w celu wypełnienia ich obowiązków sprawozdawczych.
  3. Wytyczne dotyczące testów warunków skrajnych w zakresie płynności. W wytycznych określono ryzyka, które należy uwzględnić w testach warunków skrajnych w zakresie płynności, oraz określono wspólne parametry referencyjne, które należy uwzględnić w testach warunków skrajnych dotyczących płynności.
  4. Ostateczny projekt RTS dotyczący kolegiów nadzorczych. W projekcie RTS określono warunki, na jakich niektóre podmioty (takie jak powiernicy rezerwy aktywów, platformy obrotu i dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów (CASP) zapewniający przechowywanie kryptoaktywów i zarządzanie nimi w imieniu klientów), należy uznać za „najważniejsze” w swojej kategorii, oraz warunki, na jakich znaczącą część ART lub EMT uznaje się za „wykorzystywaną na dużą skalę”, do celów określenia składu kolegium nadzorczego w ramach Rozporządzenia MiCAR.

Więcej informacji na stronie:

https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-publishes-regulatory-products-under-markets-crypto-assets-regulation-0


[1] Rozporządzenie 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów