Formularz zgłoszeniowy do programu Innovation Hub

Jak wypełnić formularz

UZASADNIENIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW UZYSKANIA WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU, O KTÓRYCH MOWA W REGULAMINIE:
- INNOWACYJNY CHARAKTER ROZWIĄZANIA,
- WSTĘPNA ANALIZA OTOCZENIA REGULACYJNO-PRAWNEGO,
- REALNA POTRZEBA WSPARCIA (BRAK PEWNOŚCI PRAWNEJ) *

Wybierz plik