Zespół roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) powstał z inicjatywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju w odpowiedzi na dynamiczne zmiany technologiczne na rynku usług finansowych.

Celem prac Zespołu jest identyfikacja barier natury prawnej, regulacyjnej i nadzorczej dla rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce oraz przygotowywanie propozycji rozwiązań, które mogłyby wyeliminować lub ograniczyć zidentyfikowane bariery.

Rolę koordynatora prac Zespołu pełni Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

W skład Zespołu weszła szeroka reprezentacja przedstawicieli rynku (zarówno nadzorowanego, jak i nienadzorowanego) oraz instytucji publicznych, która obejmowała 46 podmiotów.

W ramach prac Zespołu, od końca 2019 r. odbyły się łącznie 23 spotkania, a w każdym z nich brało udział kilkudziesięciu przedstawicieli rynku oraz administracji publicznej, a także UKNF. Efektem prac Zespołu jest opublikowana przez UKNF pierwsza wersja raportu, który będzie podlegał stosownemu uzupełnieniu i zmianom w odniesieniu do poszczególnych barier. 

Do pobrania:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport z prac Zespolu ds rozwoju innowacji finansowych 73565.pdf