Wsparcie FinTech

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) podejmuje szereg działań wspierających rozwój innowacji finansowych w Polsce.  Działania te kierowane są zarówno do podmiotów nadzorowanych, podmiotów ubiegających się o odpowiednie zezwolenia na działalność regulowaną, jak również do start-upów.

Mając na względzie rozszerzenie potencjalnych, zinstytucjonalizowanych form wsparcia, UKNF postanowił zaoferować zainteresowanym podmiotom pomoc również w zakresie technologicznym. W tym celu, w infrastrukturze IT Urzędu uruchomiono Piaskownicę Wirtualną, czyli środowisko testowe pozwalające na zasymulowanie wybranych funkcjonalności i usług oferowanych na rynku finansowym. Uczestnicy testów korzystając z Piaskownicy Wirtualnej uzyskują dostęp do infrastruktury IT, pozwalającej na weryfikację przyjętych założeń swojej działalności w kontrolowanych warunkach środowiska testowego.

Wsparciem rozwoju innowacji finansowych w Polsce zajmują się także inne instytucje, takie jak np.: Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), Centrum Transferu Technologii (Technology Transfer Center). Więcej informacji na temat form wsparcia sektora fintech w Polsce przez inne instytucje można znaleźć pod tym linkiem.