Stanowiska i Komunikaty

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w celu wspierania rozwoju innowacji finansowych oraz niwelowania niepewności prawnej publikuje stanowiska oraz komunikaty, odnoszące się do problemów istotnych dla całego sektora.

Stanowiska i komunikaty mogą być wydawane na podstawie wątpliwości prawnych, które są zgłaszane przez uczestników rynku lub z własnej inicjatywy UKNF.

W sytuacji gdy po analizie stanowiska lub komunikatu podmiot, nadal posiada wątpliwości o charakterze prawno-regulacyjnym może uzyskać bezpłatne wsparcie w ramach Programu Innovation Hub.

Wśród najważniejszych dla sektora FinTech stanowisk i komunikatów UKNF możemy zaliczyć: