Crowdfunding

Urząd KNF obserwuje od pewnego czasu rozkwit rynku prywatnego, w tym rozwój alternatywnego sposobu pozyskiwania kapitału jakim jest crowdfunding. W 2019 r. w ramach crowdfundingu inwestycyjnego zebrano blisko 40 mln zł.

Crowdfundingu inwestycyjnego nie należy traktować jako konkurencji dla giełdy, tylko jako część rynku kapitałowego podlegającego ewolucji. Warto spojrzeć na niego, jak na pierwszy krok na drodze do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Często również to indywidulani inwestorzy wspierają spółki już na najwcześniejszych etapach rozwoju, podczas gdy dopiero w późniejszych rundach do spółki wkraczają inwestorzy profesjonalni (fundusze venture capital/private equity).

W początkowej fazie rozwoju biznesu spółka rzadko może liczyć na finansowanie bankowe. Przy braku własnego kapitału, finansowanie społecznościowe jest dla spółek atrakcyjną alternatywą na pozyskanie środków. Jest to też szansa dla inwestorów indywidualnych, dysponujących mniejszym kapitałem, na aktywny udział w rozwoju rynku. 

Aby jednak opisany wyżej scenariusz mógł się spełnić, niezbędne jest, by platformy i emitenci przestrzegali odpowiednich standardów w swojej działalności. Sprzyjać to będzie nie tylko rozwojowi samego crowdfundingu, ale i budowaniu zaufania początkujących inwestorów do rynku kapitałowego.  

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach działań zapowiedzianych w „Cyfrowej Agendzie Nadzoru” i w związku z identyfikowanymi nowymi zjawiskami na rynku finansowym, opublikował stanowisko dotyczące crowdfundingu inwestycyjnego. Uwzględnia ono m.in. doświadczenia Urzędu wynikające ze współpracy z platformami organizującymi crowdfunding inwestycyjny, podejmowanej w ramach Programu Innovation Hub. Celem Programu jest wskazanie i wyjaśnienie treści przepisów prawa mających zastosowanie w działalności platform crowdfundingowych, jak też wskazanie standardów, które w ocenie Urzędu powinny być stosowane w działalności przez podmioty prowadzące platformy crowdfundingowe.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom przygotowano dostępny poniżej materiał edukacyjny, przedstawiający: 

  • jakie ryzyka związane są z takim sposobem inwestowania,
  • jakimi regułami rządzi się crowdfunding,
  • jak prawidłowo reklamować projekty.