Raport BIS: Ekosystem kryptoaktywów kluczowe elementy i ryzyka

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (ang. Bank for International Settlements, „BIS”) opublikował w lipcu raport „Ekosystem kryptoaktywów – kluczowe elementy i ryzyka”[1] („Raport”). Zawiera on przegląd kluczowych elementów ekosystemu kryptoaktywów oraz ocenę jego wad strukturalnych. Omówione w nim zostały także zagrożenia identyfikowane w tym ekosystemie wraz z możliwymi ich rozwiązaniami.

Jedną z przesłanek przyświecających budowie ekosystemu kryptoaktywów jest decentralizacja. Jednak, jak wskazano w Raporcie, paradoksalnie kryptowaluty i zdecentralizowane finanse („DeFi”) często charakteryzują się znaczną centralizacją. DeFi, w ocenie autorów Raportu,
w większości powielają usługi oferowane przez tradycyjny system finansowy, zwiększając jednak znane ryzyko. Zamiast zapewniać bardziej odporną architekturę finansową, kryptowaktywa wykazywały luki znane już w tradycyjnych finansach, ale we wzmocniony sposób (przykład upadku giełdy kryptograficznej FTX).

W Raporcie podkreślono także, że ani kryptoaktywa ani DeFi nie finansują działalności
w gospodarce realnej. Wzrosty w ekosystemie kryptoaktywów są napędzane przez spekulacyjny napływ nowych użytkowników liczących na wysokie zyski, co wiąże się ze znacznym ryzykiem dla inwestorów. Wady strukturalne kryptoaktywów sprawiają, że nie nadają się one do odgrywania konstruktywnej roli w systemie monetarnym.

Raport można pobrać tutaj:

https://www.bis.org/publ/othp72.htm

 


[1] The crypto ecosystem: key elements and risks. Report submitted to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors