Jaki jest cel programu Innovation Hub?

Program Innovation Hub ma na celu wspieranie rozwoju innowacyjności na rynku finansowym poprzez podejmowanie przez Urząd Komisji działań informacyjnych na rzecz podmiotów zakwalifikowanych do Programu, których działalność obejmuje projektowanie, rozwój lub wykorzystanie w prowadzonej działalności technologicznych rozwiązań:

 • na rynku finansowym (FinTech);
 • w obszarze nadzoru nad rynkiem finansowym (SupTech);
 • w obszarze regulacji (RegTech).

Do kogo jest skierowany?

Program skierowany jest do:

 • podmiotów planujących rozpoczęcie działalności w ramach części rynku finansowego objętej nadzorem KNF (m.in. start-upy), które posiadają innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych (IT);
 • podmiotów nadzorowanych przez KNF planujących wdrożyć innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych (IT).

IH kryteria

W jakiej formie jest udzielane wsparcie?

Wsparcie w ramach Innovation Hub udzielane jest m.in.:

 • za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (Skype dla firm z możliwością podłączenia telefonicznego); 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • pisemnie;
 • podczas spotkań stacjonarnych.

Zobacz jak łatwo można skorzystać z programu Innovation Hub KNF!

Zgłoś się do programu

Zgłoszenie się do udziału w Programie i skierowanie zapytania możliwe jest poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej KNF lub wysłanie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej fintech@knf.gov.pl, obejmujący wskazanie oprócz oznaczenia podmiotu, danych kontaktowych oraz  osób go reprezentujących: 

 • zapytanie oraz rodzaj wsparcia oczekiwanego ze strony UKNF; 
 • syntetyczny opisu rozwiązania (produktu, usługi lub modelu biznesowego) wraz ze wskazaniem grupy docelowej oraz zastosowanej technologii;
 • uzasadnienie spełniania kryteriów uzyskania wsparcia w ramach Programu.