Korea Południowa: AI a dowody osobiste

Rząd Korei Południowej wydał oświadczenie dotyczące zdjęć generowanych przez sztuczną inteligencję (AI) w kontekście wnioskowania o wydanie dowodu osobistego. Zgodnie

z oświadczeniem, takie zdjęcia nie mogą być wykorzystywane w koreańskich dowodach osobistych, ponieważ naruszają wytyczne zabraniające używania „przekształconych” obrazów.

W Korei Południowej bardzo popularne jest generowanie „wysokiej jakości, studyjnych” zdjęć profilowych przez AI w usłudze dostępnej w aplikacjach do aparatów w smartfonach.
AI generuje takie zdjęcie na podstawie przesłanych do aplikacji przez użytkownika od 10 do 20 zdjęć twarzy danej osoby, zrobionych pod różnym kątem i z różnymi wyrazami twarzy.

Według doniesień medialnych, w przeszłości udało się pozytywnie przejść weryfikację zdjęcia profilowego wygenerowanego przez AI w procesie wymiany dowodu osobistego. Proces wymiany dowodu osobistego obejmuje program rozpoznawania twarzy. W procesie tym mierzone jest podobieństwo nowego zdjęcia do zdjęcia poprzedniego. Minimalny wynik podobieństwa to 60 na 100.

Informacja ta spotkała się ze zdecydowaną reakcją rządu Korei Południowej. Jak wskazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa „Dowód osobisty nie może zostać wydany na podstawie przerobionego/przekształconego zdjęcia”. Takie zdjęcia Ministerstwo traktuje jako sfałszowane.

Szczegóły sprawy:

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230628000726