Raport BIS: Kryptoaktywa w gospodarkach rynków wschodzących

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (ang. Bank for International Settlements, „BIS”) opublikował w sierpniu raport: Zagrożenia dla stabilności finansowej gospodarek rynków wschodzących związane z kryptoaktywami[1] („Raport”).

W gospodarkach rynków wschodzących (ang. emerging market economies, „EMEs”) obserwuje się stałe zainteresowanie kryptoaktywami. Są one często postrzegane jako szybkie
i proste rozwiązanie dla wyzwań finansowych, z jakimi mierzą się EMEs. Niejednokrotnie promowane są jako tanie środki płatnicze, alternatywa dostępu do systemu finansowego, czy też pozornie bezpieczniejszy substytut dla walut krajowych w krajach o wysokiej inflacji lub dużej zmienności kursów walut.

Kryptoaktywa nie zmniejszają ryzyka finansowego w gospodarkach krajów mniej rozwiniętych. Dlatego też, jak podkreślili autorzy Raportu, organy nadzorcze EMEs powinny monitorować rynek kryptoaktywów i związane z nim ryzyko dla stabilności finansowej. Kryptoaktywa powinny być oceniane tak, jak inne aktywa, w szczególności w przypadku szerszego wykorzystania kryptoaktywów przez detalicznych inwestorów.

Raport omawia ewoluujący krajobraz finansów cyfrowych i szybki rozwój kryptoaktywów
w EMEs. W Raporcie m.in. przeanalizowano w jaki sposób ryzyko związane z rynkami kryptoaktywów przekłada się na zagrożenie dla stabilności finansowej na tradycyjnych rynkach finansowych oraz potencjalne kanały transmisji tego ryzyka na stabilność finansową. Zawiera on także wskazówki odnośnie zasad regulowania rynku kryptoaktywów w EMEs i nadzoru nad nim.

Raport można pobrać stąd:

https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap138.htm


[1] Financial stability risks from cryptoassets in emerging market economies, Consultative Group of Directors
of Financial Stability (CGDFS), August 2023