MAS współpracuje z decydentami w Japonii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii w celu wspierania odpowiedzialnych innowacji w zakresie aktywów cyfrowych

Urząd Monetarny Singapuru (MAS) ogłosił, że współpracuje z Japońską Agencją Usług Finansowych (FSA), Szwajcarskim Urzędem Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA) i brytyjskim Urzędem Nadzoru Finansowego (FCA).  Celem tej współpracy jest przyspieszenie pilotażowych projektów dotyczących aktywów cyfrowych w produktach o stałym dochodzie, walutach obcych i zarządzaniu aktywami.

MAS, w ramach projektu `MAS Guardian`, współpracował z 15 instytucjami finansowymi, aby przeprowadzić pilotażowe projekty w zakresie tokenizacji aktywów.  Pilotaże te wykazały potencjał do czerpania znacznych korzyści rynkowych i transakcyjnych z wykorzystania tokenizacji. W miarę wzrostu skali i stopnia zaawansowania programów pilotażowych, ujawniła się potrzeba ściślejszej współpracy transgranicznej między decydentami politycznymi i organami regulacyjnymi. W związku z tym MAS utworzył grupę decydentów Project Guardian, w skład której wchodzą FSA, FCA i FINMA.

Celem grupy decydentów jest między innymi dyskusja na temat prawnego, politycznego i księgowego traktowania aktywów cyfrowych oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń i możliwych luk w politykach i przepisach dotyczących rozwiązań związanych z tokenizacją.

Więcej informacji na stronie:

https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2023/mas-partners-policymakers-to-foster-responsible-digital-asset-innovation