Davos 2024: Sztuczna inteligencja najbardziej istotna dla rozwoju fintech do 2029 roku

Bryan Zhang, współzałożyciel i dyrektor wykonawczy Cambridge Centre for Alternative Finance w The University of Cambridge Judge Business School, przedstawił badania dotyczące przyszłości globalnych fintechów, przeprowadzone we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym.

W badaniu zebrano dane od 227 fintechów, z pięciu branż oraz sześciu regionów. Zbadane obszary obejmują demografię firm fintech, wyniki rynkowe, czynniki wzrostu rynku, postrzeganie przepisów, zaangażowanie klientów i działania fintech z korzyściami społecznymi i ekonomicznymi.

Opublikowany podczas konferencji prasowej w Davos raport "The Future of Global FinTech: Towards Resilient and Inclusive Growth" pokazuje, że zdaniem 70% respondentów sztuczna inteligencja (AI) będzie najistotniejszym tematem dla rozwoju fintech w ciągu najbliższych pięciu lat,. Finanse wbudowane, gospodarka cyfrowa i otwarta bankowość znalazły się na drugim miejscu pod względem istotności (53%-54%).

Ponad 55% badanych uważa, że rozwój cyfrowej infrastruktury regulacyjnej i nadzorczej skutecznie wspiera rozwój w branży fintech.

"Ponieważ globalna branża fintech nadal rośnie i ewoluuje, konieczne jest, aby tempo innowacji regulacyjnych i nadzorczych dorównywało tempu innowacji finansowych. Raport podkreśla znaczenie posiadania odpowiedniego otoczenia regulacyjnego, które sprzyja skalowalnemu i zrównoważonemu rozwojowi fintech” – powiedział Bryan Zhang.

Więcej informacji na stronie:

https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Future_of_Global_Fintech_2024.pdf