17 kwietnia 2024 roku odbyła się VI Konferencja Naukowa „Nowe wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze innowacji finansowych

VI Konferencję Naukową „Nowe wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze innowacji finansowych” otworzył Przewodniczący KNF, dr hab. Jacek Jastrzębski.

Jej organizatorami są: UKNF, Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych – WPiA UW oraz Fundacja FinTech Poland.

Przewodniczący KNF podkreślił podczas swojego wystąpienia, że temat kryptoaktywów, których dotyczy jeden z paneli konferencji, jest niezwykle aktualny i żywy.

  • „Jesteśmy po bardzo intensywnej konferencji uzgodnieniowej w MF, dotyczącej projektu polskiej regulacji, która dostosowuje nasze prawo do tego, co wynika z pakietu unijnego określanego zbiorczo jako MiCA. Widzimy, że temat ten budzi duże emocje” – powiedział Jacek Jastrzębski.

Po wystąpieniach otwierających konferencję głos zabrał Zbigniew Jacek Wiliński - Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech. We wstępie do pierwszego panelu zatytułowanego „W jakim zakresie MiCAR będzie regulował kryptowaluty/kryptoaktywa?” wskazał na Departament Innowacji Finansowych, którego zadaniem jest przeprowadzić proces do nadzoru nad kryptoaktywami. Jednocześnie zapewnił o kontynuacji programu Innovation Hub. Przypomniał też o innej inicjatywie UKNF,  piaskownicy wirtualnej dla blockchain, z której korzystała część podmiotów. Dyrektor Wiliński zapewnił, że pomoc prawna, jak i pomoc technologiczna będzie w dalszym ciągu kontynuowana ze strony UKNF.

W panelu tym wzięła udział Natalia Meredyk, kierownik Departamentu Innowacji Finansowych Fintech, która zaznaczyła, że to, jak ostatecznie będzie brzmiała ustawa regulująca rynek krypto, okaże się dopiero w momencie jej publikacji w Dzienniku Ustaw. Jednakże to Komisja Nadzoru Finansowego została wskazana jako organ właściwy, który będzie odpowiedzialny za nadzór nad całym rynkiem.

Wskazała również, że UKNF robi wszystko, by być dobrze przygotowanym do jak najlepszego nadzorowania tego rynku. Przede wszystkim działania skupiają się na tym, aby rynek ten był bardziej bezpieczny niż jest obecnie. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że regulacje, które niedługo wejdą w życie, nie obejmują swoim zakresem całego rynku. Ponieważ przepisy, które będą obowiązywać w Polsce i w zakresie obrotu i emisji kryptoaktywami, muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego bierze udział w pracach legislacyjnych związanych z wypracowaniem projektu ustawy, na poziomie krajowym i unijnym. Podejście do rynku kryptoaktywów w Polsce będzie podobne do tych z innych krajów UE, gdyż organy nadzoru w Unii Europejskiej, EBA i ESMA niejako narzucają wszystkim krajom te same regulacje.

Doradca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, dr hab. Kamil Liberadzki prowadził dyskusję w drugim panelu „Cyfrowe euro i inne CBDC w Europie – status prac nad regulacją oraz jej potencjalne skutki”.

Zwrócił uwagę, że CBDC jest wręcz rewolucyjną nowością. Padło pytanie o status prac nad regulacją, w kontekście kiedy możemy zacząć płacić cyfrowym euro? W trakcie dyskusji pojawiły się pytania, czy CBDC jest niepotrzebny, czy to może właśnie gotówka jest bezkonkurencyjna? Czy Central Bank Digital Currency to jest wynalazek europejski? Jak wygląda rozwój CBD i euro na tle świata? Zastanawiano się nad różnicami między cyfrowym euro, oficjalnym pieniądzem elektronicznym a kryptowalutą? Dyskutowano również nad potencjalnymi zagrożeniami dla polskiej gospodarki, jakie może nieść wprowadzenie cyfrowego euro.

Trzeci panel „Sztuczna inteligencja i big data, a badanie zdolności kredytowej/ryzyka kredytowego – szanse i zagrożenia” rozpoczęło wprowadzenie Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Bankowego, Emila Radziszewskiego na temat sztucznej inteligencji i ogólnie technologii. Zwrócił uwagę, że regulacje są swoistym mechanizmem obronnym przed potencjalnymi zagrożeniami.  Dyskusja miała pomóc zdefiniować potencjalne problemy i zainspirować poszukiwanie kreatywnych rozwiązań.

Zwrócił uwagę na fakt, że w Unii Europejskiej, z uwagi na wzrost regulacji, zaczyna się dyskusja na temat możliwości organów zajmujących się egzekucją regulacji, głównie organów nadzorczych. To jest problem, w jaki sposób i do jakiego poziomu możemy organy administracji i organy nadzorcze wyposażać w obowiązki czy nakładać na nie obowiązki? Do jakiego poziomu one będą zdolne te obowiązki udźwignąć? Stąd wdrażanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które mają wspierać nadzór przy realizacji zadań, nakładanych przez regulacje. Nie można wykluczyć sięgnięcia po wsparcie nadzoru przez sztuczną inteligencję.

W spotkaniu wzięło udział około 250 osób.

Relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie https://www.youtube.com/watch?v=_RPtmWjIR4k