EBA publikuje raporty dotyczące rynku kryptoaktywów

7 maja 2024 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego („EBA”) opublikował trzy raporty w sprawie rynków kryptoaktywów („MiCAR”).

Obejmują one projekty regulacyjnych standardów technicznych oraz projekt wykonawczych standardów technicznych w następujących kwestiach:

1) projekt regulacyjnych standardów technicznych w sprawie doprecyzowania procedury zatwierdzania dokumentów informacyjnych dotyczących tokenów powiązanych z aktywami emitowanych przez instytucje kredytowe, wydany na podstawie art. 17 ust. 8 akapit trzeci MiCAR;
2) projekt regulacyjnych standardów technicznych w sprawie informacji, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie zezwolenia na publiczne oferowanie tokenów¬ powiązanych z aktywami lub ubieganie się o dopuszczenie do obrotu takich tokenów, wydany na podstawie art. 18 ust. 6 MiCAR;
3) projekt wykonawczych standardów technicznych w sprawie określenia standardowych formularzy, szablonów i procedur w związku z informacjami, które mają być zawarte we wniosku o udzielenie zezwolenia na publiczne oferowanie tokenów powiązanych z aktywami lub ubieganie się o dopuszczenie do obrotu takich tokentów, wydany na podstawie art. 18 ust. 7 MiCAR;
4) projekt regulacyjnych standardów technicznych w sprawie szczegółowej treści informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny planowanego nabycia znacznych pakietów akcji emitentów tokenów powiązanych z aktywami, wydany na podstawie art. 42 ust. 4 MiCAR.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentów dostępnych pod linkiem:

https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-publishes-final-draft-technical-standards-under-markets-crypto-assets-regulation