Jaki jest cel programu Innovation Hub?

Wiele podmiotów funkcjonujących w obszarze innowacji finansowych (FinTech) jako jedną z podstawowych barier w rozwoju działalności wskazuje skomplikowane wymogi prawne i regulacyjne oraz niejednoznaczność ich stosowania w odniesieniu do innowacyjnych produktów lub usług finansowych. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi Program Innovation Hub. W jego ramach UKNF prowadzi dialog z podmiotami sektora FinTech, SupTech oraz RegTech, udzielając im stosownych wyjaśnień na zadane zapytania, wspierając tym samym rozwój nowoczesnych technologii na rynku finansowym przy zachowaniu bezpieczeństwa i odpowiedniej ochrony klientów.

Do kogo jest skierowany?

Program skierowany jest do:

  • podmiotów nadzorowanych przez KNF,
  • podmiotów zamierzających wykonywać działalność w ramach części rynku finansowego objętej nadzorem KNF,
  • podmiotów świadczących lub zamierzających świadczyć usługi w zakresie technologii dla podmiotów nadzorowanych przez KNF, lub dla UKNF

– które to podmioty opracowały, rozwijają lub planują wykorzystanie technologicznych rozwiązań, produktów lub usług, mających na celu rozwój innowacyjności rynku finansowego.

 

IH kryteria

W jakiej formie jest udzielane wsparcie?

Wsparcie w ramach Innovation Hub udzielane jest m.in.:

  • za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (Skype dla firm z możliwością podłączenia telefonicznego); 
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  • pisemnie;
  • podczas spotkań stacjonarnych.

Zobacz jak łatwo można skorzystać z programu Innovation Hub KNF!

Zgłoś się do programu

Zgłoszenie się do udziału w Programie możliwe jest poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.fintech.gov.pl lub wysłanie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej fintech@knf.gov.pl, ewentualnie wysłanie na ten adres zgłoszenia w innej formie, zawierającego oprócz oznaczenia podmiotu, jego adresu, strony internetowej, wskazania osób do kontaktu także m.in.[1]

  • zapytanie oraz rodzaj wsparcia oczekiwanego ze strony UKNF w ramach Programu; 
  • syntetyczny opis rozwiązania technologicznego, produktu lub usługi wraz ze wskazaniem grupy docelowej oraz zastosowanej technologii;
  • uzasadnienie spełniania warunków udziału w Programie.

[1] Lista wszystkich elementów zgłoszenia znajduje się w §5 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Programu Innovation Hub.