Chmura Obliczeniowa

W dniu 23 stycznia 2020 r. UKNF opublikował Komunikat dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej.

UKNF wskazuje, że Komunikat nie zmienia praw i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zasad odpowiedzialności insourcerów i długości dopuszczalnego łańcucha outsourcingowego, UKNF przedstawia wyłącznie przykłady praktycznego rozumienia Komunikatu.

W ramach SuperVision FinTech Talks, w dniu 30 listopada 2020 r. przedstawiciele UKNF wspólnie z rynkiem dyskutowali na temat wybranych aspektów Komunikatu.

Podczas prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech, przedstawiciele rynku zgłosili szereg pytań dotyczących stosowania konkretnych wymogów Komunikatu. Podczas 5 dedykowanych spotkań zostały one szczegółowo omówione. UKNF odbywał również spotkania z dostawcami usług chmurowych. Na bazie tych doświadczeń i pytań opracowano szczegółowe pytania i odpowiedzi wyjaśniające najważniejsze wątpliwości. 

W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości prosimy o kierowanie ich za pośrednictwem Programu Innovation Hub lub na adres konsultacje.chmura@knf.gov.pl