Robo-doradztwo

Robo-doradztwo (ang. robo-advisory) nazywane również zautomatyzowanym doradztwem jest szczególną formą wykonywania usługi doradztwa inwestycyjnego. Obecnie nie istnieje legalna definicja robo-doradztwa. W praktyce rynkowej, przyjmuje się, że robo-doradztwo jest procesem, w ramach którego udzielanie i przekazywanie rekomendacji odbywa się z wykorzystaniem algorytmów, systemów automatycznych i pół-automatycznych.

Istotą usługi robo-doradztwa jest wykorzystanie algorytmu do analizy i przyporządkowania instrumentów finansowych do profilu klienta. Bez znaczenia jest przy tym poziom skomplikowania stosowanego algorytmu np. czy wykorzystuje sztuczną inteligencję (ang. artificial intelligence – AI) lub inne narzędzia statystyczne do analizy dużych zbiorów danych (ang. Big Data).

Stanowisko w sposób kompleksowy odnosi się do najważniejszych zagadnień związanych z robo-doradztwem, które powinny być uwzględnione w działalności podmiotów nadzorowanych. Dokument dotyczy całości tego procesu, poczynając od fazy projektowania takiej usługi, po jej praktyczne wdrożenie i monitorowanie funkcjonujących już rozwiązań.

Publikacja stanowiska ma na celu zapewnienie jednolitego stosowania robo-doradztwa przez zainteresowane instytucje finansowe, z jednoczesnym uwzględnieniem odpowiedniej ochrony klientów, zwłaszcza inwestorów nieprofesjonalnych. Poza wyjaśnieniami dotyczącymi sposobu rozumienia adekwatnych regulacji prawnych, Stanowisko zawiera również zestaw praktycznych przykładów odnoszących się do charakterystycznych aspektów związanych z robo-doradztwem.

https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=71304&p_id=18